Για την πλοήγηση

header image

Συνεργασία με άλλες ειδικότητες

Η σύγχρονη ιατρική απαιτεί τη στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Ειδικά η ουρολογία λόγω της φύσης της ειδικότητας όπου πολλά συμπτώματα από το ουροποιογεννητικό σύστημα μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις άλλων ειδικοτήτων,  συνεργάζεται στενά με  επιστημονικές ειδικότητες όπως:

Το ιατρείο σε συνεργασία με έγκριτους ιατρούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και εξειδικευμένα εργαστήρια παρέχει ολοκληρωμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις για κάθε Ουρολογικό πρόβλημα.